16 december 2020

Riksbanken fel ute om balans på arbetsmarknad


Per Hidesten och Kerstin Hallsten Foto: Rikard Westman (kollage)

Industriarbetsgivarna reagerar starkt på vice riksbankchefen Per Janssons uttalanden.

Industriarbetsgivarna reagerar starkt på vice riksbankchefen Per Janssons uttalanden om industriavtalet och upplever att han lägger sig i lönebildningen. Det säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten till Nyhetsbyrån Direkt.

Vi reagerar starkt på Per Janssons uttalanden om industriavtalet och tycker det han säger är direkt fel. Han konstaterar förvisso att Riksbanken inte har något med lönebildningen att göra, men kopplar ändå ihop lönebildning med inflationsmålet, det är direkt fel.

Per Hidesten

”Vi reagerar starkt på Per Janssons uttalanden om industriavtalet och tycker det han säger är direkt fel. Han konstaterar förvisso att Riksbanken inte har något med lönebildningen att göra, men kopplar ändå ihop lönebildning med inflationsmålet, det är direkt fel”, säger Per Hidesten.

I ett tal på onsdagen sade Per Jansson att det är viktigt att diskutera att det viktigaste målet för lönebildningen inte främst bör vara att värna industrins internationella konkurrenskraft utan att åstadkomma balans för arbetsmarknaden som helhet.

Per Hidesten betonar att industriavtalet och en väl fungerande lönebildning i Sverige inte har någon koppling till inflationsmålet.

”Vi har inte inflationsmålet som utgångspunkt när vi förhandlar. Det vi gör är att titta på andra länders arbetskraftskostnadsutveckling och produktivitet. Produktiviteten är helt avgörande för oss, det är det vi betalar löner med. Vi tittar inte på inflationen”, säger Per Hidesten.

”Ökad konkurrens både från väst och öst”

I talet sade Per Jansson att det viktigaste målet för lönebildningen inte främst bör vara att värna industrins internationella konkurrenskraft utan att åstadkomma balans för arbetsmarknaden som helhet.

Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten frågar sig vad han menar med balans på arbetsmarknaden.

”Vi har faktiskt haft reallöneökningar, hög sysselsättningsgrad, relativa löneförändringar, stabilitet vad gäller konflikter, och hyggligt konkurrenskraftiga företag. Om det ska vara definitionen på balans på arbetsmarknaden borde det vara uppfyllt”, säger hon.

I dagens globaliserade värld har svensk industri små möjligheter att föra över högre lönekostnader i högre priser.

”Vi har fått ökad konkurrens både från väst och öst. Vi har ungefär samma kompetens och ungefär samma teknologi, därför blir lönekostnaden väldigt viktig”, säger hon.

”Riksbanken förstår uppenbarligen inte vilken betydelse industrin har för ekonomin och vilken situation den har”, säger hon.

Ovanstående text är ett referat av en text från Nyhetsbyrån Direkt:
INDUSTRIARB: JANSSON (RB) FEL UTE OM BALANS PÅ ARBETSMARKNAD (SvD 2020-12-16)


Ekonomi Industriavtalet Riksbanken