Tag: vinstutdelning

Företag kan inte göra vinstutdelningar och andra värdeöverföringar under två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden.