09 november 2021

Parterna i brev till regeringen: slopa karenstiden vid korttidsstöd


Cementa fabrik Slite Pressbild Cementa

Den 24 månader långa karens som finns vid korttidsarbete bör slopas tillsvidare. De företag som använt sig av korttidsstöd under pandemin måste även kunna använda sig av korttidsstödet i den cementkris som riskerar att brisera inom kort.

”Det här är en åtgärd som kan rädda jobben och företagens framtida kompetens”, det skriver Industriarbetsgivarna och IF Metall i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson.

Under inledningen av pandemin använde en stor del av industrin sig av korttidsstödet. Det var en välkommen stödåtgärd som fyllde ett tydligt behov. Totalt omfattades cirka 174 000 personer inom industrin av korttidsarbete under 2020, och drygt 14 000 under 2021. Genom den tillfälliga förstärkningen av stödsystemet med korttidsarbete kunde jobben i industrin räddas.

Från och med den 1 oktober gäller det permanenta regelverket för korttidsstöd. En återgång till permanenta regelverket är en välkommen åtgärd eftersom pandemin var en extraordinär situation.

Cementkrisen skapar osäkerhet för svensk basindustri

”Nu väntar en annan kris som skapas i kölvattnet kring Cementas tillstånd att bryta kalksten på Gotland. Även om Cementa får tillstånd att bryta kalk och kan fylla ut med leveranser från Nordkalk är risken för både produktions- och leveransstörningar stor”, skriver Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf och IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkilä.

”Hela lösningen är mycket sårbar och kan leda till att enskilda företag blir helt utan eller får ransonerade cementleveranser för vidareförädling. Cementkrisen skapar en stor osäkerhet för svensk basindustri”, konstaterar de.

Sedan i somras har Industriarbetsgivarnas medlemsföretag följt situationen noggrant och det finns en uppenbar risk for att flera företag blir nödgade till personalneddragningar om cementkrisen inte får en långsiktig lösning. Många av företagen har återhämtat sig efter pandemin och livskraftiga företag och jobb har kunnat räddas genom korttidsarbete.

”Industriarbetsgivarna och IF Metall är därför bekymrade över den karenstid på 24 månader som inträder för de företag som använt korttidsarbete under 2020, dels eftersom cementkrisen inte har någon koppling till pandemin, dels genom den konkurrenssnedvridning som riskerar att uppstå mellan de företag som använt stödet under 2020 och de företag som inte sökt stöd eller som endast haft korttidsstöd inom ramen för 2021 års tillfälliga regelverk”.

”Vi anser att karenstiden på 24 månader ska slopas tillsvidare och att även företag som använt sig av korttidsstöd under pandemin ska kunna använda sig av korttidsstöd i den cementkris som briserar inom kort, i syfte att rädda jobben och säkra företagens framtida kompetens. Karenstiden bör inte gälla i detta fall då företagen nu står inför en ny utbudschock”.

Brevet som skickades till finansminister Magdalena Andersson den 4 november 2021 undertecknades av Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna och Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall. Hela brevet finns här.

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

arbetsgivarfrågor cementa cementkrisen