Tag: cementkrisen

Sverige står inför ett avgörande i frågan om cementförsörjningen. Därför träffar vi, representanter för svensk industri, idag ansvariga departement. Vi utgår ifrån att vi tillsammans kan se vilka förutsättningar och lösningar som måste till, skriver företrädare för flera av industrins bransch- och arbetsgivarorganisationer i Dagens Industri.

Det står klart att Cementa ansöker om fyra års tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning i Slite på Gotland. ”Det är positivt för industrin och svenskt samhällsbyggande att ansökan lämnats in, men cementkrisen är långt ifrån över, kommenterar Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

En uppdaterad konsekvensanalys slår fast att cementkrisen inte är över i och med Cementas tidsbegränsade tillstånd från november i fjol. ”Det är helt nödvändigt att politiken agerar och genomför de reformer vi efterfrågar brett från branschen. Vi behöver ett tydligt besked om fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Slite och Sverige”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkande om inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa. ”Ett välkommet beslut som ger svensk industri ett visst andrum, men cementkrisen är inte avvärjd”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

”Att regeringen nu ger ett besked om att Cementa får tillstånd att bryta kalk vid anläggningen i Slite fram till årsskiftet 2022-2023 är välkommet, men det är en nödlösning. Dagens besked innebär att regeringen fortfarande skjuter problemen framför sig”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

Den 24 månader långa karens som finns vid korttidsarbete bör slopas tillsvidare. De företag som använt sig av korttidsstöd under pandemin måste även kunna använda sig av korttidsstödet i den cementkris som riskerar att brisera inom kort.

”Det här är en åtgärd som kan rädda jobben och företagens framtida kompetens”, det skriver Industriarbetsgivarna och IF Metall i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson.

Cementkrisen sprider sig. Om regeringen inte agerar kommer basindustrin att drabbas av en varselvåg, varnar Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna. ”Det ligger väldigt nära”, säger han till Tidningen Näringslivet.

Djupt missvisande att påstå att problemet med företaget Cementas brist på kalksten är löst. Det skriver fem näringslivsföreträdare i en replik på DN Debatt.

När kan regeringen fatta beslut om den tillfälliga lagändringen? Vilka är riskerna för överklagan? Varför är cementkrisen så allvarlig för Sverige? Här samlar vi aktuella frågor och svar om cementkrisen.

”Det är bra att riksdagen i dag har röstat ja till den tillfälliga lagen som gör det möjligt för Cementa att bryta kalk i nuvarande täkt i Slite efter den 31 oktober. Det gör att vi undviker varsel och en akut infrastrukturkris, men cementkrisen måste lösas också på lång sikt. Därför är det för tidigt att andas ut och dagens beslut innebär bara en kortsiktig hantering av den akuta krisen”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.