12 maj 2023

Byggnads varslar om strejk på kollektivavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl


Byggnads varslar om strejk på kollektivavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Foto: Rikard Westman

Byggnads har idag, den 12 maj varslat Installatörsföretagen om konfliktåtgärder. Varslet avser förhandlingarna för Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl. Konfliktåtgärderna är varslade att bryta ut den 24 maj och omfattar cirka 1 500 yrkesarbetare anställda inom VVS och kyl.

Vår bedömning är att den här typen av företag typiskt är sådana som är entreprenörer inom VVS och kyl på era arbetsplatser, varför Industriarbetsgivarnas medlemsföretag kan komma att påverkas av stridsåtgärderna, inte minst om de har inplanerade rep- och underhållsstopp. 

Mer information, inklusive varsel och lista över berörda företag finns på Installatörsföretagens hemsida.

Om ni eventuellt påverkas av varslet, kontakta gärna oss.


arbetsgivarfrågor Avtal23 Avtalsförhandlingar