16 maj 2023

Industriarbetsgivarna på plats när arbetsmiljöläget i EU stäms av


bild på Karin och Åsa under möte Karin Bennbom och Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöexperter Åsa Dahlfors och Karin Bennbom deltar vid regeringens och EU-kommissionens arbetsmiljökonferens Occupational Safety and Health Summit i Stockholm. På konferensen diskuteras EU:s strategiska arbete för arbetsmiljö 2021-2027.

Frågor som diskuteras är psykisk hälsa i arbetslivet, de sociala parternas roll, nollvision för arbetsrelaterade dödsfall, klimatförändringarnas konsekvenser för arbetsmiljön samt utvärdering av nationella arbetsmiljöstrategier.

– Svensk industri ligger i framkant med sitt arbetsmiljöarbete. Företagen har under lång tid prioriterat sitt arbetsmiljöarbete och flera av dem har utarbetat egna nollvisioner för att skapa trygga, säkra och därmed attraktiva arbetsplatser. Det är viktigt och värdefullt att regeringen, i och med det svenska ordförandeskapet, tillsammans med EU-kommissionen, står värd för EU:s stora arbetsmiljökonferens där vi som arbetar med arbetsmiljö kan diskutera och dela med oss av goda exempel och utmaningar inom Europa, säger Åsa Dahlfors.

Kommissionen lägger nytt fokus på klimat och arbetsmiljö

Karin Bennbom bevakar särskilt delen om klimatförändringarnas påverkan på arbetsmiljön. 

– Kommissionen har lagt ett nytt fokus på hur klimatförändringarna påverkar arbetsmiljön och det diskuterades hur den gröna omställningen väntas påverka jobben och arbetsmiljön. 

Ett nytt forskningsprojekt, Heat Shield, har ambitionen att fånga upp hur klimatförändringar i form av ökande temperaturer kan ge negativ påverkan på arbetet och produktiviteten. Påverkan ser förstås olika ut inom EU, produktivitetsförlusten uppskattas till mindre än 0,5 procent i norra Europa och mer än 8 procent i södra Europa. Också andra väderfenomen, som stormar, lyfts i diskussionerna.

AI – kan underlätta för nollvisionen

I diskussionerna om nollvision lyfts bland annat frågan om AI och digitalisering upp. En utveckling som kan bidra till säkrare arbetsplatser. 

– Investeringar i det proaktiva arbetsmiljöarbetet ger friskare medarbetare och en bättre säkerhetskultur, samtidigt som företagen förbättrar sin lönsamhet och konkurrenskraft. Fortsatta investeringar för en bättre arbetsmiljö bör vara en självklarhet för alla företag i alla EU-länder, säger Åsa Dahlfors.

Vid konferensen står också sociala frågor på agendan. Industriarbetsgivarna jobbar aktivt med inkludering, likabehandling och värderingar som en del i det proaktiva arbetsmiljöarbetet.

– En sund och trygg arbetsmiljö är en förutsättning för att trivas och må bra på sin arbetsplats. Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är något som är precis lika viktigt som den fysiska, avslutar Åsa Dahlfors.

Mer om Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöarbete


Arbetsmiljö EU EU-frågor EU-kommissionen