10 november 2021

Industriarbetsgivarna välkomnar LAS-överenskommelse


VD Per Hidesten Foto: Rikard Westman

En majoritet av LO:s förbund har nu meddelat att de ställer sig bakom en uppdaterad uppgörelse om ändringar i anställningsskyddet och omställning med Svenskt Näringsliv. ”Det är positivt att vi nu får en bred uppgörelse på plats, med modernare regelverk och ökad flexibilitet för företagen som följd”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Under onsdagen blev det klart att LO blir part i ett nytt huvudavtal med Svenskt Näringsliv. Sedan tidigare stod det klart att IF Metall och Kommunal stod bakom den uppgörelse som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

– Det är positivt att de förhandlingar som pågått sedan 2017 nu är över. Det nya avtalet ger ett modernare regelverk som är bättre anpassat till dagens arbetsmarknad och ger företagen större flexibilitet, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Viktigt att rätt lagstiftning kommer på plats

För att den nya uppgörelsen ska bli verklighet behöver ett antal lagstiftningsförändringar komma på plats, en process som redan inletts av regeringen. Det krävs också att medlemsförbunden – exempelvis Industriarbetsgivarna och dess motparter – inom respektive huvudorganisation antar uppgörelsen, för att den ska bli verklighet ute hos företagen. Dessa processer beräknas att påbörjas från och med mitten av 2022.

– Nu är det viktigt att politiken levererar och att nödvändig lagstiftning kommer på plats enligt den principöverenskommelse som ingåtts av parterna. Det här är en unik möjlighet att långsiktigt förbättra förutsättningarna på svensk arbetsmarknad, avslutar Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.


arbetsgivarfrågor LAS