01 oktober 2020

Nu återupptas förhandlingarna


Förhandlingschef Per Widolf Foto: Rikard Westman

Den 1 oktober inleds åter de förhandlingar som prolongerades i mars med anledning av coronapandemin.

Vi ställde några frågor till Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Med anledning av coronapandemin enades industrins parter om att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

– Den första oktober inleds åter de förhandlingar som prolongerades i mars med anledning av coronapandemin. Förhandlingarna startar då inte om från noll. De resultat vi nådde i de branschspecifika frågorna i mars tar vi med oss, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf. 

Förhandlingarna ska vara avslutade och nya avtal träffade den senast den 31 oktober. De nya avtalen kommer att gälla från den 1 november. Beträffande SVEMEK:s avtalsområden och BÄF:s avtal med IF Metall återupptas förhandlingarna i november och nya avtal kommer att gälla från den 1 januari 2021.

”En bättre bild av läget”

– Den stora skillnaden är vad som skett i omvärlden och vi kan nu konstatera att vi befinner oss i en synnerligen djup lågkonjunktur. Vi har en bättre bild av läget nu, där vi vet att det kommer att ta lång tid innan vi är tillbaka på de nivåer där vi var för ett år sedan. Vi vet att företagen kommer att ha ett besvärligt läge en lång tid framöver. För Industriarbetsgivarnas del innebär det att vi måste träffa avtal som stöttar, inte motverkar företagens återhämtning, säger Per Widolf.

Vad är viktigast för Industriarbetsgivarna när förhandlingarna återupptas?

– Vi måste se till att den internationella konkurrenskraften stärks, dels genom kostnadskontroll, dels genom ökad flexibilitet. Vi tror på basindustrins framtid och vill ge företagen möjlighet till långsiktiga planeringshorisonter och stabila förutsättningar, säger Per Widolf.

Film med Per Widolf inför förhandlingarna

Allt du behöver veta om avtalsförhandlingarna

Här samlar vi senaste nytt om avtalsrörelsen till dess att ett nytt normerande märke sätts enligt den nya tidplanen. 

Under fliken Senaste nytt om avtalsrörelsen hittar du pressmeddelanden och nyhetsnotiser med senaste nytt. Här hittar du också nyhetsbrevet Avtalsnytt som är Industriarbetsgivarnas nyhetsbrev för avtalskommunikation. 

På infosidan förklarar vi även vanliga begrepp som exempelvis märket, kollektivavtal och avtalsförhandlingar. Vi presenterar våra avtalsområden, våra fackliga motparter och en tidplan för förhandlingarna. Du hittar också en ordlista över vanliga ord och begrepp i avtalsförhandlingarna samt svar på de vanligaste frågorna.


arbetsgivarfrågor Avtalsförhandlingar Corona