04 maj 2023

Regeringen dribblar bort arbetskraft mitt i kompetenskrisen


Regeringen dribblar bort arbetskraft mitt i kompetenskrisen

I dag den 4 maj kom nya besked från regeringen att man nu har skickat ett förslag på höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare på remiss. ”Dribblandet gör Sverige oattraktivt, det sänder fel signaler i en tid då kompetensbrist är ett faktum”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Industriarbetsgivarna är mycket kritiska till att staten lägger sig i den svenska lönebildningsmodellen och att regeringen nu går in och föreslår ett lönegolv för arbetskraft från tredje land.

–  Ska Sverige lyckas med den gröna omställningen behöver industrins kompetensförsörjning uppgraderas rejält på den politiska agendan. Att begränsa möjligheten för arbetskraftsinvandring är i helt fel riktning, säger Per Hidesten. 

–  Historiskt sett har arbetskraftsinvandring haft stor betydelse för svensk industri och för Sveriges välstånd och fortfarande är arbetskraft från tredje land en viktig tillgång när industrin rekryterar, säger Per Hidesten. 

Den gröna omställningen innebär att svensk industri har ett historiskt stort rekryteringsbehov – inte minst i norra Sverige men även i övriga landet. Om de industrisatsningar som planeras ska bli verklighet behöver industrin anställa ytterligare omkring 25 000 personer de närmaste åren.

Arbetskraftsinvandringen är även en förutsättning för tillväxten i ett längre perspektiv.

– Med ny kompetens kan företagen producera mer och utveckla verksamheten vilket bidrar till ökad tillväxt, säger Per Hidesten. 

– Jag är kritisk till att regeringen nu börjar tumma på den svenska lönebildningsmodellen. Att staten inte lägger sig i löne­bildningen har varit en praxis som tjänat alla väl.

I underlaget skriver regeringen att ytterligare skärpningar är att vänta.

– Dagens besked är ett första steg och vad är det som talar för att det stannar här. Vi ser nu att man frångår en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, säger Per Hidesten. 

En arbetskraftsinvandrare måste enligt regeringen nu tjäna 26 560 kronor per månad, enligt förslaget som ska ut på remiss. Mer information på regeringens hemsida.


arbetskraftsinvandring Kompetens