11 februari 2019

Sirius Forum 2019: Hjärnkoll på arbetsmiljön


Talare på Sirius Forum 2019

Hur hänger vår hjärna med i den allt snabbare teknologiska utvecklingen? Och vad gör den här utvecklingen med oss?

Stress och arbetsmiljö var temat när drygt 250 medarbetare från massa- och pappersindustrin samlades till konferensen Sirius Forum.

– Vi vill gärna hänga med i den teknologiska utvecklingen och vi har en livsstil som går ut på att vi inte kan säga nej och stänga av våra mobiler. Vi är ständigt uppkopplade, men våra hjärnor är fortfarande programmerade på samma sätt som när vi levde ett primitivt liv på savannen. Det sade Caroline Palmstedt, hjärnexpert och föreläsare som har arbetat med ledarskapsutbildningar både i Sverige och i Asien.
– Det ständigt uppkopplade livet gör att vi känner ökad stress. Stress kan vara skadligt, men forskning visar att när man vänjer sig att projicera stress som något positivt så påverkas inte hälsan negativt. 

Hotsignaler gör att hjärnan inte levererar 
Caroline Palmstedt tog upp en modell – den så kallade ”SCARF-modellen” – som används för att minska stress bland medarbetarna och leda dem till att prestera bättre. 

SCARF står för status (status), certainty (förutsägbarhet), autonomy (självständighet), relatedness (relationer) och fairness (rättvisa). Modellen har skapats för att visa hur hjärnan regerar på hot i sociala situationer. Forskare är övertygade om att våra sociala behov är minst lika viktiga som våra basala överlevnadsbehov. 

– Fysisk smärta och social uteslutning på exempelvis en arbetsplats är samma typ av smärta, vår hjärna reagerar på samma sätt, menar hon. 
– Därför måste chefer förstå hur man bäst ”smörjer medarbetarnas hjärnor” och motiverar dem och här kan SCARF-modellen vara ett viktigt hjälpmedel. Belöning skapar engagerade, motiverade, kreativa och lösningsorienterade medarbetare. 

Skogskoncernens ledord: respekt, ansvar och högklassighet
Bland övriga föreläsare fanns bland andra Håkan Wänglund, projektchef på skogskoncernen SCA. Han redogjorde hur bolaget skapa engagerade medarbetare under Heliosprojektet – expansionen av massafabriken i Östrand i Timrå utanför Sundsvall – som är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna. 

Utbyggnaden av fabriken skulle ske samtidigt som ordinarie verksamhet pågick. 

– Vi hjälpte varandra att bli ”sitt bästa jag”. Vi var 150 personer i projektet som jobbade i baracker och som aldrig hade jobbat tillsammans tidigare. Som mest har 1 500 personer jobbat med projektet ute på Östrand och allt skulle fungera från dag ett. 
– Respekt, ansvar och högklassighet är våra spelgeler. Detta gällde alla som var involverade i projektet, även samtliga underleverantörer, berättar han.

Investeringen omfattar nio olika delprojekt. Varje delprojekt är mycket omfattande och innebär stora logistikutmaningar.
– Den här typen av projektorganisation vid ett gigantiskt bygge är att jämföra med ett maratonlopp. Att förebygga och ta fram handlingsplaner mot stress var därför viktigt. Det är inget hundrameterslopp och alla medarbetare måste hålla hela vägen, säger han. 

Investeringen i Östrand uppgår till nästan åtta miljarder kronor och är den största någonsin i Norrland och den nya produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa blir den största i världen.

Konferensen Sirius Forum, lockade drygt 250 medarbetare i en fullsatt industrisal i Näringslivets hus i Stockholm. Sirius är ett samarbete inom massa- och pappersindustrin mellan Industriarbetsgivarna och fackförbunden Pappers, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. 


Arbetsmiljö Sirius Sirius Forum