Tag: vd-ord

Efter intensiva förhandlingar är de nya avtalen för svensk exportindustri klara. Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten reflekterar över avtalsförhandlingarna och passar även på att blicka framåt. För att industrin fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftig och genomföra nödvändiga gröna investeringar krävs åtgärder på flera områden, inte minst när det gäller energi, tillståndsprocesser och kompetensförsörjning.