13 juli 2023

Vd-ordet: Almedalen 2023 – en viktig arena för Industriarbetsgivarna


Kollage med Per Hidesten framför ett Visby-motiv. Text ligger över bilden. Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten. Foto från vänster: Mostphotos och Rikard Westman.

Almedalsveckan innebär en årligt återkommande möjlighet för Industriarbetsgivarna att träffa politiker och andra beslutsfattare för att diskutera våra viktigaste frågor. Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten konstaterar att basindustrins utmaningar och möjligheter var ett återkommande diskussionsämne under veckan.

Kompetensförsörjning, elförsörjning och gröna investeringar – alla frågor med stor bäring på basindustrins utveckling och konkurrenskraft – diskuterades frekvent på alla de större arenorna under Almedalsveckan. Kanske mer än någonsin förut, vilket tydligt visar vilken betydelse våra medlemsföretag har i den omställning som väntar.

Industriarbetsgivarna deltog som vanligt i Almedalen tillsammans med både medlemsföretag, andra industriorganisationer inom sfären samt våra motparter. Vi bjöd in till egna seminarier där vi fick möjlighet att diskutera Industriavtalet och de genomförda förhandlingarna, möjligheterna och utmaningarna som följer av grön omställning inom transport och industri, utvärdera omställningsstudiestödet, ytterligare synliggöra Industrins reformagenda samt lyfta investeringsboomen med dess utmaningar.

Basindustrins frågor relevanta för framtiden

Därtill genomförde vi flera enskilda möten med politiker, myndighetsföreträdare, regionala representanter, journalister och många fler. Dessutom arrangerade vi ett av Almedalens mest lyckade och välbesökta mingel tillsammans med Jernkontoret och Svemin. 

Genomslaget från veckans aktiviteter i Almedalen har redan varit stort – ett kvitto på att basindustrins frågor har hög relevans i det offentliga samtalet. Våra medlemsföretag kommer att spela en helt avgörande roll i den gröna omställningen och utgöra en grundbult för svensk ekonomi och för vårt välstånd. Det är tydligt att vi behöver fortsätta diskutera hur vägen dit ska se ut – Almedalen är en av flera bra arenor för en sådan diskussion. 

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Mer från Almedalen

På vår Almedalswebb har vi samlat referat, sammanfattande filmer och livestreams från våra seminarier. 


almedalen arbetsgivarfrågor Avtal23 Ekonomi Kompetens