24 mars 2023

Avtalsrörelsen: ”Avtalsbud på smärtgränsen”


Avtalsrörelsen: ”Avtalsbud på smärtgränsen” Foto: Rikard Westman

I dag svarade Industriarbetsgivarna på det lönebud som de opartiska ordförandena, Opo, har lämnat. Förslaget är på 6,5 procent på 24 månader. ”Vi accepterar Opos förslag, men vi anser att 2023 blir ett förlorat år. Förslaget innebär en kraftig uppväxling av dagens nivå. Vi har en inbromsning i ekonomin, är inne i en hög inflationsmiljö och vi måste tillbaka till ett normalläge så snart som möjligt”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Per Widolf varnar för att fastna i en löne- och inflationsspiral och konstaterar att parterna måste sluta ansvarsfulla avtal i en orolig tid.

– Svensk industri är kraftigt beroende av omvärlden och vi ser en fortsatt hög inflation. Ett osäkert läge i omvärlden och ränteuppgångar bromsar den globala konjunkturen, säger Per Widolf.

Vidare konstaterar han att Opos förslag är på smärtgränsen för vad svensk konkurrenskraft klarar av och att det är produktivitetsutveckling som är grunden för löneökningar.

– Vi har inte blivit effektivare. Att konkurrenskraften stått sig stark under senare år har främst berott på en svag valuta, säger Per Widolf.

Dagens förslag från Opo innehåller också en låglönesatsning på 1 300 kronor.

– Låglönesatsningen – även om vi noterar att den tydligt räknas in i avtalsvärdet – höjer trösklarna in på arbetsmarknaden och det är problematiskt när vi har en arbetslöshet på drygt åtta procent. Vi behöver generellt sett en större lönespridning, eftersom det är en viktig funktion för att få in fler på arbetsmarknaden, inte minst unga personer, säger Per Widolf.

Per Widolf konstaterar också att tvåårsavtal i viss mån ger stabilitet men Industriarbetsgivarna hade hellre sett ett treårsavtal.

– Det enda ansvarsfulla att göra i detta läge är att träffa ett robust avtal på minst två år och därför har vi kunnat acceptera Opos förslag. Ett längre avtal ger såväl företagen som andra samhällsaktörer förutsägbarhet, avslutar Per Widolf.

Senast den 31 mars ska förhandlingarna mellan parterna inom industrin vara slutförda.

För ytterligare information:

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef
Ebba Fredin
Ebba Fredin
Presschef

arbetsgivarfrågor Avtal23