11 maj 2023

Avtal för byggnadsämnesindustrin klart


Avtal för byggnadsämnesindustrin klart Moon-Hee Tjeder och Christian Rimmerfeldt.

Industriarbetsgivarna och IF Metall har i dag, den 11 maj, träffat avtal för byggnadsämnesindustrin – Byggnadsämnesavtalet. Avtalet omfattar drygt 170 företag med 7 340 arbetare och följer det märke som industrins parter träffade tidigare. ”Vi har idag tecknat ytterligare ett kollektivavtal med IF Metall. Vi är nöjda med avtalet som ger både stabilitet och flexibilitet”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Förhandlingarna mellan Industriarbetsgivarna och IF Metall om ett nytt kollektivavtal för byggnadsämnesindustrin – Byggnadsämnesavtalet blev klart i dag. Avtalet följer industrins riktmärke och är på 24 månader och det har ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent. Avtalet löper ut den 31 maj 2025.

– Ett tvåårsavtal gör att företagen kan planera sina kostnader och på sikt bidrar detta till att kunna komma tillbaka till ett kostnadsläge som bottnar i produktivitetsutveckling och som stärker konkurrenskraften, säger Per Widolf.

Han är nöjd med de villkorsförändringar i avtalet som gör att byggnadsämnesföretagen får en större flexibilitet.

– Det har varit viktigt för våra företag i förhandlingarna för att de ska kunna öka produktiviteten och stärka konkurrenskraften. Konkurrensen från omvärlden är stenhård, säger Per Widolf. 

Från Industriarbetsgivarna förhandlade Christian Rimmerfeldt, avtalsansvarig och Moon-Hee Tjeder.


arbetsgivarfrågor Avtal23 Avtalsförhandlingar BÄF