Tag: korttidspermittering

Begränsningen att korttidspermittering kan beviljas som längst i nio månader i följd tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021.

Under tisdagen presenterade regeringen tillsammans med januaripartierna ytterligare åtgärder för att mildra det nya coronavirusets konsekvenser för jobb och ekonomi.