Tag: svetsmekanisk-industri

På tisdag den 23 april inleds Yrkes-SM 2024 i Karlstad. Industrin är starkt representerad med unga talanger från Luleå i norr till Skåne i söder.

För Martin Wind, vd Winds Industriservice AB, är kollektivavtal mer än en formell överenskommelse – det är en kvalitetsstämpel som signalerar att man är en seriös aktör på arbetsmarknaden. Genom att etablera tydliga spelregler underlättar kollektivavtalet vardagen för Martin som arbetsgivare.

Nu skjuts även förhandlingarna om Byggnadsämnesavtalet och Buteljglasavtalet med IF Metall upp till följd av coronapandemin. Också Svemek-avtalet med IF Metall skjuts upp och kollektivavtalen förlängs till den 31 december.